Vui lòng chọn ngôn ngữ:

Chương Trình Daycare hoạt động lại từ 06/11 và Lịch Thử Lao (TB Test) từ 24-27/10 tại First Senior Center

Hôm nay thứ 3, ngày 24/10/2023.
Chương trình Daycare của First Senior Center sẽ bắt đầu chính thức hoạt động trở lại từ ngày 🗓06/11/2023. Chương trình sẽ diễn ra 5 ngày trong tuần từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.
Hôm nay là ngày đầu tiên Quý Hội Viên đến trung tâm để tiến hành thử lao (TB Test). Chương trình thử lao (TB Test) sẽ diễn ra trong 3 ngày:
👍Thứ 3 – 24/10/2023
👍Thứ 4 – 25/10/2023
👍Thứ Sáu – 27/10/2023
Thời gian: từ 🕙 10:00am đến 🕔05:00pm.
Kính mời Quý Hội Viên đến thử lao (TB Test) theo lịch nêu trên.
🦚🦚🦚🦚❤️❤️🦚🦚🦚🦚
Today is Tuesday, October 24, 2023.
First Senior Center’s Daycare program will officially begin operating again from November 6, 2023. Daycare program will take place 5 days a week from Monday to Friday from 9am to 2pm.
Today is the first day daycare members come to FSC to take a TB Test. TB Testing will take place over 3 days as appears below:
👍Tuesday- 10/24/23
👍Wednesday- 10/25/23
👍Friday- 10/27/23
Time: from 🕙 10:00am to 🕔05:00pm.
Daycare Members are cordially invited to come for annual TB Test according to the schedule above.
[modula id=”590″]
Share the Post: