Please select a language:

Cô Von Trần: Đại Diện Tự Hào của First Senior Center tại The Atlanta Press Club

Chào ngày thứ Năm, nắng vàng rực rỡ của trời thu ngày 19/10/2023.
Gửi đến Quý Bác hình ảnh của cô Von Trần, một trong 3 diễn giả được mời diễn thuyết tại The Atlanta Press Club. First Senior Center rất tự hào và vui mừng khi CEO & Founder của chúng ta cô Von Trần đã có những đóng góp nhất định cho cộng đồng người dân tại Quận Gwinnett nói chung và đặc biệt là chương trình CHĂM SÓC QUÝ CAO NIÊN TOÀN DIỆN dành cho cộng đồng người Việt Cao tuổi nói riêng.
Rất mong rằng, với những nổ lực không ngừng của cô Von Trần đã và đang làm vì cộng đồng người Việt Cao Niên thì First Senior Center sẽ ngày càng nhận được sự quan tâm nhiều hơn nữa từ phía chính phủ và từ quận Gwinnett. First Senior Center luôn luôn mong muốn có thể xin được nhiều phúc lợi tốt hơn và mang lại cuộc sống an vui và mạnh khỏe đến cho Quý Cao Niên trong khoảng đời còn lại của mình.
🦚🦚🦚🦚🌹🌹🦚🦚🦚🦚
Hello Friday, the bright golden sunshine of Fall, October 19, 2023.
Sharing the images of Ms. Von Tran, one of the 3 speakers invited to speak at The Atlanta Press Club. First Senior Center is very proud and happy that our CEO & Founder – Ms. Von Tran has made certain contributions to the community in Gwinnett County in general and especially the COMPREHENSIVE SENIOR CARE program for the Vietnamese Elderly community in particular.
We hope that, with the continuous efforts that Ms. Von Tran has been making for the Vietnamese Seniors community, First Senior Center will receive more and more attention from the government and from Gwinnett County. First Senior Center always wants to be able to get better benefits and bring a happy and healthy life to Seniors for the rest of their lives.
[modula id=”637″]
Share the Post: