Please select a language:

Lịch Thử Lao Cho Hội Viên Daycare tại First Senior Center

Kính chào Quý Bác Hội viên Daycare của First Senior Center,
Theo yêu cầu của tiểu bang Georgia tất cả Quý Hội Viên của chương trình Daycare (chăm sóc sức khỏe Cao Niên ban ngày), Quý Bác cần đến First Senior Center để thử lao một trong 3 ngày như sau:
👍Thứ Ba – 24/10/2023,
👍Thứ Tư – 25/10/2023 và
👍Thứ Sáu – 27/10/2023
từ 9:00 sáng đến 5:00 chiều.
Mọi thắc mắc, Quý Bác vui lòng liên hệ dưới đây;

👉ĐỊA ĐIỂM MỚI👇👇

FIRST SENIOR CENTER, tại hội trường 1st FSC HealthCare
Senior Daycare/ Homecare/ Transportation/ Food Pantry Services
5555 Oakbrook Pkwy
Building 500, Suite 500-A
Norcross, GA 30093
☎️ 470-289-2222
📞 470-899-4456
Xin cảm ơn Quý Bác!
🦚🦚🦚🦚❤️❤️🦚🦚🦚🦚
Dear All Daycare Members of First Senior Center,
According to the government’s requirements for the Seniors’ adult day health program, First Senior Center is required to do a Tuberculosis Test on all Daycare Members. First Senior Center is hosting a 3-days TB test with the following schedule:
👍Tuesday- 10/24/23
👍Wednesday – 10/25/23 &
👍Friday – 10/27/23
from 9:00 a.m. to 5:00 p.m.
If you have any questions, please contact (470) 289-2222 or (470) 899-4456. Thank you.
Share the Post: