Vui lòng chọn ngôn ngữ:

1st FSC HEALTHCARE

Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Cao Niên Toàn Diện

Quý Cao Niên có biết những phúc lợi xã hội dành cho mình?

HÃY ĐỂ CHÚNG TÔI giúp cho TẤT CẢ QUÝ CAO NIÊN

có thu nhập thấp xin được phúc lợi xã hội từ chính phủ như: