Vui lòng chọn ngôn ngữ:

Cô Von Trần và First Senior Center: Tầm ảnh hưởng và Đóng góp cho Cộng đồng Cao Niên người Việt tại Atlanta

Thứ Ba 17/10/2023. Hôm nay vào 5:30 giờ chiều, cô Von Trần, CEO & Founder của First Senior Center được Khu Cải thiện Cộng đồng Gateway85 CID và Câu lạc bộ Báo chí Atlanta với nhiều phóng viên từ các tờ báo lớn như Atlanta Journal Constitution có mặt để được nghe sự chia sẻ của những doanh nhân và ngôi sao của cộng đồng có sự ảnh hưởng to lớn cho cộng đồng. Cô Von là một trong ba nhân vật có bài diễn thuyết tại Global Media Mixer để kể về câu chuyện thành công trong công việc đóng góp cho cộng đồng ở Gwinnett County. Và câu chuyện của cô Von muốn kể đó là ước mơ làm sao First Senior Center trở thành một trong những trung tâm chăm sóc toàn diện lớn nhất, tận tâm nhất và uy tín nhất cho cộng đồng Cao Niên người Việt tại Atlanta, Georgia.
Xin chia sẻ với cả nhà FSC để được cảm nhận sự tự hào là người Việt ở Atlanta được sự quan tâm, ngưỡng mộ và tôn trọng từ cộng đồng Mỹ qua những công việc cô Von và First Senior Center đã và tiếp tục làm.
🦚🦚🦚🦚🌹🌹🦚🦚🦚🦚
Tuesday, October 17, 2023. Today at 5:30 p.m., Mrs. Von Tran, CEO & Founder of First Senior Center was invited by the Gateway85 Community Improvement District and the Atlanta Press Club with many reporters from major newspapers such as the Atlanta Journal Constitution present to hear the sharing of entrepreneurs and community stars who have great influence on the community. Mrs. Von was one of three people who spoke at Global Media Mixer to tell their stories of success in giving back to the community in Gwinnett County. And the story Mrs. Von wants to tell is her dream of how First Senior Center becomes one of the largest, most dedicated and most comprehensive care center for the Vietnamese Seniors community in Atlanta, Georgia.
We are pleased to share with the entire FSC family to feel the pride of being Vietnamese in Atlanta, receiving the attention, admiration and respect from the American community through the works Mrs. Von and First Senior Center have done and continue to do.
Share the Post: