Vui lòng chọn ngôn ngữ:

FSC » Việc Làm

Tài xế

First Senior Center tin tưởng rằng mỗi cá nhân mang trong mình khả năng và trách nhiệm góp phần vào cộng đồng xã hội, đặc biệt đối với người cao tuổi, những người đã xây dựng và đóng góp suốt đời. Chúng tôi trân trọng sự đóng góp của tình nguyện viên, người mang lại niềm vui và sự sẻ chia cho các cụ già, tạo nên một môi trường ấm áp và đồng lòng.

First Senior Center tin tưởng rằng mỗi cá nhân mang trong mình khả năng và trách nhiệm góp phần vào cộng đồng xã hội, đặc biệt đối với người cao tuổi, những người đã xây dựng và đóng góp suốt đời. Chúng tôi trân trọng sự đóng góp của tình nguyện viên, người mang lại niềm vui và sự sẻ chia cho các cụ già, tạo nên một môi trường ấm áp và đồng lòng.

First Senior Center tin tưởng rằng mỗi cá nhân mang trong mình khả năng và trách nhiệm góp phần vào cộng đồng xã hội, đặc biệt đối với người cao tuổi, những người đã xây dựng và đóng góp suốt đời. Chúng tôi trân trọng sự đóng góp của tình nguyện viên, người mang lại niềm vui và sự sẻ chia cho các cụ già, tạo nên một môi trường ấm áp và đồng lòng.

First Senior Center tin tưởng rằng mỗi cá nhân mang trong mình khả năng và trách nhiệm góp phần vào cộng đồng xã hội, đặc biệt đối với người cao tuổi, những người đã xây dựng và đóng góp suốt đời. Chúng tôi trân trọng sự đóng góp của tình nguyện viên, người mang lại niềm vui và sự sẻ chia cho các cụ già, tạo nên một môi trường ấm áp và đồng lòng.

Nộp Hồ Sơ Ứng Tuyển